{:en}At Icehorse Festival we’ve hired several extremely competent judges, danish as well as international judges.

One of them is danish Jens Krarup Nielsen who has years and years of experience judging some of the biggest competitions. And yet, he felt a bit overwhelmed when he stepped into Equsana Arena for the first time.

“It’s a particular experience. The track feels bigger inside – of course it isn’t, but it seems bigger than when you’re judging outdoor competitions. And it’s just plain overwhelming when you’re coming in and seeing the hall,” he says.

Because the programme is so intensive the judges are working in teams. When they’re not judging they have the opportunity to withdraw to a special room just for them, and when they’re off they can relax at their hotel only 10 minutes from the Equsana Arena. It’s important for them to be able to relax completely so they can be fully concentrated on the task when they’re “on”.

And Jens Krarup Nielsen is indeed concentrated.

“In here it’s easy to be fully focused on the task. When you’re outdoors you’re distracted by rain, wind and what else. In here there are no disturbances,” he says, adding that it’s wonderful to judge at the Icehorse Festival because “things just work”.

Friday Jens Krarup is judging F1, and thursday he was judging the T.4 which is a B-class with several riders on the track. A lot of the horses aren’t used to the indoor track with lots of “dangerous” things and the experienced judge understands if the horses are a little tense on the track.

If a horse is spooking because of a disturbance from outside the track, the rider doesn’t nescessarily need to be discouraged.

“In the B-classes with several riders on the track at a time, I’m able to say ‘oops, I didn’t see that’ if a horse is spooking because of something from outside. We can’t watch all the horses at all times. In the A-classes, of course, it’s different because you’re alone on the track,” Jens Krarup says.

According to the judge it’s nice that this event also has B-classes like T.3 and V2 so more riders and horse have the opportunity to ride on “the big stage”.

“It’s good practice”.{:}{:da}Icehorse Festival har hyret en hel perlerække af kompetente dommere fra ind- og udland til at dømme ekvipagerne.

Én af dem er danske Jens Krarup Nielsen, som har årelang erfaring fra de største stævner i verden. Alligevel følte han sig overvældet, da han første gang trådte ind i Equsana Arena i Herning.

“Det er en meget speciel oplevelse. Banen føles større herinde – det er den selvfølgelig ikke, men den syner større, end når man dømmer udendørs. Og så er det bare overvældende at komme herind og se hallen,” siger han.

Fordi dagsprogrammet er så langt og intensivt, dømmer dommerne i hold. Når de ikke dømmer, kan de trække sig tilbage til dommerrummet, og når de har fri, kan de slappe af på deres hotel 10 minutter fra arenaen. Det er vigtigt, at dommerne også kan trække stikket, så de kan være fuldt koncentrerede om opgaven, når de er på.

Og koncentreret, det er Jens Krarup Nielsen.

“Herinde kan man være fuldt fokuseret på, hvad der sker på banen. Når man er udendørs, kan man blive forstyrret af regnbyger, blæst og hvad der ellers kan være. Her er der ingen forstyrrelser,” siger han og tilføjer, at det er dejligt at dømme Icehorse Festival, fordi “tingene bare fungerer”.

Fredag skal Jens Krarup dømme F1, og torsdag dømte han T.4, som er en B-klasse, der rides med flere ryttere på banen ad gangen. Mange af hestene er ikke vant til at gå i en indendørs hal, hvor der er mange “farlige” ting at kigge på, så den erfarne dommer kan godt forstå, hvis hestene er lidt anspændte på banen.

Og hvis en hest bliver forstyrret af en ting fra uden for banen, er det ikke altid, at man som rytter skal tage det så tungt.

“I B-klasserne, hvor der er flere på banen ad gangen, kan man godt tillade sig at sige ‘det så jeg ikke’, hvis der er en hest, der hopper for en forstyrrende ting. Vi kan jo ikke se på alle ekvipager hele tiden. I A-klasserne, hvor folk rider alene, er det selvfølgelig noget andet,” lyder det fra Jens Krarup Nielsen, som er glad for, at Icehorse Festival også udbyder klasser som T3 og 4.2, så flere ryttere og heste kan få oplevelsen af at ride på den store scene.

“Det er god træning at komme ud til”.

Ifølge Jens Krarup kan dommerne godt mærke, at det endnu er tidligt på sæsonen for mange ekvipager, og derfor kommer der også nogle fejl i programmerne, som trækker ned i points. Men generelt er niveauet højt blandt deltagerne, mener han.

“Jeg har set både gode heste og gode ryttere,” lyder dommen fra Jens Krarup, som glæder sig til at dømme endnu flere klasser i de kommende dage.{:}